Υποδειγματική Εξυπηρέτηση Πελατών

Ανάπτυξη νοοτροπίας υποδειγματικής εξυπηρέτησης πελατών μέσα από την παραμετροποίηση της προσέγγισης  σε κάθε πελάτη, με ταχύτητα, ορθότητα, χαμόγελο, συναίσθημα και αυθεντικά υποστηρικτική διάθεση

 • Τί χτίζει και τι γκρεμίζει την εμπειρία του πελάτη σε κάθε γενιά ; Οι προτιμήσεις των Millennials έναντι των υπολοίπων γενεών όπως οι Traditionalists , οι Baby Boomers, οι Gen X, Gen Z..
 • Αναγνώριση και προσαρμογή των εκπροσώπων εξυπηρέτησης στο προφίλ προσωπικότητας του πελάτη ( διαφορετικοί τύποι πελατών βάσει προσωπικότητας και βάσει των  στυλ επικοινωνίας)
 • Η εκτίμηση και η αξιοποίηση του feedback του πελάτη στα πλαίσια της προώθησης βελτιώσεων στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Το ζεστό «καλωσόρισμα» στην αρχή της επικοινωνίας με τον πελάτη
 • Η τεχνική της δημιουργίας Ταύτισης & Κοινωνικοποίησης με τον πελάτη
 • Πώς κάνω μαγική την εξυπηρέτηση;
 • Μεταφέροντας την καλύτερη δυνατή εικόνα
 • Φράσεις προς υιοθέτηση και Φράσεις προς αποφυγή
 • Η αξία και η ενδεδειγμένη συχνότητα της χρήσης των ονομάτων στην τηλεφωνική επικοινωνία
 • Το χαμόγελο και η θετική ψυχολογία στην επικοινωνία με τον πελάτη
 • Τεχνικές Διερεύνησης της ανάγκης του πελάτη – Εντοπίζοντας τις προτεραιότητες του πελάτη (Ερωτήσεις Γεγονότων, Προτεραιοτήτων, Επιπτώσεων)
 • Τεχνικές ανάπτυξης ενεργής- προσεκτικής- αντικειμενικής ακρόασης του πελάτη
 • Αναλαμβάνοντας την ευθύνη της επικοινωνίας μας
 • Η φυσικότητα στην εξυπηρέτηση