Εταιρικές Ακαδημίες

Σας βοηθάμε να σχεδιάσετε μια ενδοεταιρική Ακαδημία Εκπαίδευσης ( Ακαδημία  Πωλήσεων και/ ή Εξυπηρέτησης)  προκειμένου να ενισχύσετε  σημαντικά την ανάπτυξη κουλτούρας πωλήσεων και ποιοτικής εξυπηρέτησης σε όλα τα τμήματα  και επίπεδα ιεραρχίας του Οργανισμού.

Δημιουργώντας μια εσωτερική Ακαδημία Εκπαίδευσης

  • Εξασφαλίζετε τη δυναμική συστράτευση όλων προς την επίτευξη των εταιρικών στόχων
  • Διερευνάτε αντικειμενικά, με τεχνοκρατικά και σταθμισμένα εργαλεία τις εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού εκπαίδευσης σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας
  • Χτίζετε ένα πλούσιο , στοχευμένο Curriculum (εκπαιδευτικό πρόγραμμα) με διαφορετικά επίπεδα και κανάλια εκπαίδευσης
  • Παρέχετε διαθέσιμες εκπαιδευτικές ενότητες με διαδοχικό και αμοιβαίως συμπληρωματικό χαρακτήρα
  • Κάθε συνεργάτης μπορεί να αποκτήσει παραμετροποιημένο πλάνο εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης
  • Διαθέτετε εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες κάθε συνεργάτη
  • Ενεργοποιείτε  ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης των στελεχών με μετρήσιμα αποτελέσματα
  • Μπορείτε να ενεργοποιήσετε  σύστημα δομημένης αξιολόγησης του βαθμού κατανόησης & εφαρμογής της γνώσης των στελεχών
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη μεθοδολογία ανάπτυξης εσωτερικών Ακαδημιών Εκπαίδευσης

Email: e.mitsibona@secretkey.gr

Τηλέφωνα: +30 2106096921 , +30 6936932970