Θετική Ψυχολογία στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Μέσα από το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες  μαθαίνουν  να αναγνωρίζουν και να επιδιώκουν το «θετικό» σε κάθε ευκαιρία και επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες. Οι ενότητες της εκπαίδευσης εστιάζουν στην αισιοδοξία, στην ευγνωμοσύνη, στη θετική θεώρηση ακόμη και των άσχημων εξελίξεων στην καθημερινότητα. Αποκαλύπτουν τη δύναμη της Θετικής Σκέψης στην δρομολόγηση θετικών εξελίξεων σε κάθε συναλλαγή και επικοινωνία.

  • Η δύναμη της Θετικής Σκέψης τόσο στην εργασία όσο και στην προσωπική μας ζωή
  • Η διαφορά που εκπέμπουν οι θετικοί συνεργάτες
  • Πώς αναπτύσσουμε Θετικά Συναισθήματα
  • Η δημιουργική διαδικασία της επίτευξης προσωπικών στόχων
  • Τί δίνει νόημα στη ζωή μας;
  • Η εμπειρία της προσωπικής ολοκλήρωσης όταν ζούμε σε συμβατότητα με τις αξίες μας
  • Η δύναμη της ευγνωμοσύνης στη ζωή μας
  • Αναπτύσσοντας «Ανθεκτικότητα» , την ικανότητα να ξεπερνάμε τις δυσκολίες & να ανακάμπτουμε»
  • Μηχανισμοί ανάπτυξης Θετικής Σκέψης
  • Πως «επισκευάζουμε» σχέσεις με συνεργάτες