Εξυπηρετώντας με Ενσυναίσθηση

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να ενθαρρυνθούν τα στελέχη  να βλέπουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια των πελατών ή των συνεργατών, για να κατανοούν τον τρόπο αντίληψης τους και να συνδέονται μαζί τους σε ένα βαθύτερο επίπεδο, ώστε να δημιουργούν μαζί τους σχέσεις εμπιστοσύνης

  • Αναπτύσσοντας κατανόηση για τις ανάγκες των πελατών & των συνεργατών
  • Μπαίνοντας στα παπούτσια του πελάτη – «Μια μέρα στη ζωής του πελάτη»
  • Αναγνωρίζοντας την οπτική του πελάτη/ συνεργάτη
  • Σχεδιασμός και χρήση «Δηλώσεων Ενσυναίσθησης»
  • Πως αποφεύγω & πως διαχειρίζομαι την επικριτική στάση
  • Κατανοώντας τα συναισθήματα των πελατών & των συνεργατών
  • Ισχυρές φράσεις & στάση σώματος που αντανακλούν ενσυναίσθηση
  • Μεταφέροντας την κατανόηση της οπτικής του πελάτη