Διαχείριση Τηλεφωνικής Επικοινωνίας

Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξουν τα στελέχη  δεξιότητες υψηλών (world-class)  προδιαγραφών στην τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες.

 • Η δύναμη της Θετικής Ψυχολογίας στην Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Γενικές Αρχές επαγγελματισμού στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση
 • Το πρωτόκολλο στην αναμονή των κλήσεων, η μεταφορά της γραμμής, ο προγραμματισμός νέας κλήσης, σχεδιασμός και λήψη δέσμευσης για την επόμενη επικοινωνία …
 • Τηλεφωνική Υποδοχή και δημιουργία θετικής διάθεσης συνεργασίας
 • Αναγνώριση της διάθεσης του πελάτη από τα λεκτικά & φωνητικά σήματα που ενεργοποιεί
 • Τεχνικές Διερεύνησης της ανάγκης του πελάτη &εντοπισμός των προτεραιοτήτων του
 • Τα 3 είδη της Ακρόασης
 • Εξάλειψη των περισπασμών κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
 • Διεκδικητική επικοινωνία με θετική γλώσσα
 • Η ηχητική εικόνα των εκπροσώπων εξυπηρέτησης . Οι διαστάσεις της φωνής στην επικοινωνία (αποχρώσεις φωνής, προσωδία, αναπνοές, ρυθμός, παύσεις, ταχύτητα, ενθουσιασμός , ορθοφωνία κλπ)
 • Η στάση σώματος στους εκπροσώπους των contact centers
 • H αναπνοή , η ενυδάτωση & η θερμοκρασία στους χώρους τηλεφωνικής επικοινωνίας