Διαχείριση παραπόνων πελατών

Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξουν τα στελέχη  αποτελεσματικές δεξιότητες  κορυφαίων  προδιαγραφών στη διαχείριση παραπόνων των πελατών

 • Η αξία των παραπόνων του πελάτη για την εταιρία
 • Η σύνδεση της εξαιρετικής διαχείρισης παραπόνων με την πιστότητα των πελατών
 • Βέλτιστες Πρακτικές από κορυφαίους οργανισμούς στη διαχείριση παραπόνων
 • Η υιοθέτηση μια συναισθηματικά ευφυούς προσέγγισης στη διαχείριση των παραπόνων
 • Οι απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων
 • Επιτυχημένες τεχνικές και μεθοδολογίες στη διαχείριση παραπόνων
 • Η προοδευτική αποκλιμάκωση της έντασης στους δυσαρεστημένους πελάτες
 • Η σχέση χρόνου & συναισθήματος στη διαχείριση των παραπόνων
 • Η χρήση της Θετικής Γλώσσας στη Διαχείριση των Παραπόνων
 • Πώς απαντάμε στην προσβλητική φρασεολογία του πελάτη
 • Με ποιο τρόπο θέτουμε όρια στον υβριστικό πελάτη