ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ

  • Στρατηγική που εστιάζει στην έγκριση αποφάσεων από επιτροπές, στην παρουσίαση business reviews, σε παρουσιάσεις των finalists αλλά και σε προδραστικά meetings  που εισηγούνται οι account managers
  • Πως αξιοποιούμε τις δυναμικές της ομάδας, στην οποία παρουσιάζουμε
  • Αξιολόγηση του «κοινού» μας εκ των προτέρων για να προβλέψουμε ρόλους , να εντοπίσουμε τους ηγέτες, τους υποστηρικτές, τους αμφισβητίες..
  • Πως σχεδιάζουμε την παρουσίασή μας ώστε να έχουμε διευρυμένη συμμετοχή
  • Η χρήση των ερωτήσεων «συναίνεσης» (Consensus questions) για να οδηγήσουμε την ομάδα στην επιθυμητή απόφαση
  • Ομαδικές προσομοιώσεις για πρακτική εξάσκηση και διαχείρισης των group dynamics