Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΔΥΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ SALES COACHING

 • FIELD COACHING (FC)
  • Τα οφέλη του Sales Coaching
  • Διαχωρίζοντας το Sales Coaching σε Field Coaching & Virtual Sales Coaching
  • Το κλειδί της επιτυχίας : Η συχνότητα της υλοποίησης του Field Coaching = η #1 πρόκληση
  • Κριτήρια και εργαλεία προγραμματισμού χρόνου Sales Coaching σε κάθε συνεργάτη πωλήσεων
  • Φύλλο Κατανομής Χρόνου Field Coaching
  • Χαρτογραφώντας το δυναμικό της ομάδας πωλήσεων
  • Η διαδικασία και τα βήματα του Field Coaching
  • Οι παγίδες στο Field Coaching, απολογισμός περιόδου ενεργοποίησης του Field Coaching
 • VIRTUAL SALES COACHING (VSC
  • Ανακαλύπτοντας την ψηφιακή διαδικασία καθοδήγησης (coaching) των πωλητών
  • Νέες μέθοδοι λήψης feedback από τους συνεργάτες ως προς τις επικοινωνίες πώλησης
  • Ενθαρρύνοντας και διατηρώντας την υψηλή απόδοση από οποιοδήποτε σημείο ή κανάλι.
  • Οι κανόνες & ο ρυθμός στο Virtual Sales Coaching
  • Pre-Call Coaching
  • Χρήση των Coaching Scorecards μέσω ψηφιακών καναλιών & εφαρμογών (skill improvement trackers) για την παρακολούθηση των targeted skills
  • Post-Call Analysis & Οδηγός Καθοδήγησης
  • Virtual Post-Call Coaching Conference