16 Νοέ 2022

STRATEGIC COMPLAINT MANAGEMENT WORKSHOP

Μέσα από τη συγκεκριμένη εκπαίδευση αναδείξαμε τη σύνδεση του πλαισίου διαχείρισης παραπόνων (Complaint Management) με το ποσοστό της πιστότητας (Loyalty) των πελατών. Μέσα από άφθονα best practices παρουσιάσαμε  επιτυχημένες στρατηγικές και εργαλεία στη διαχείριση των παραπόνων.

Οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με προοδευτικές τεχνικές  διαχείρισης ανάλογα με τη διαβάθμιση της έντασης του παραπόνου και υιοθέτησαν μια συναισθηματικά ευφυή προσέγγιση στην επικοινωνία με τον πελάτη, δίνοντας διαγνωστικά εργαλεία , εξειδικευμένα σε emotional intelligence & conflict handling.

Παράλληλα οι συμμετέχοντες έμαθαν να εντοπίζουν με αξιόπιστες μεθοδολογίες και εργαλεία τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες και  υποψηφίων συνεργατών που έχουν ταλέντο στη διαχείριση παραπόνων.

Τέλος δόθηκαν από τη Sarah Cook  στα στελέχη  εργαλεία αυτό-αξιολόγησης αλλά και διαγνωστικά/ συγκριτικά  εργαλεία αξιολόγησης του οργανισμού τους σε διαστάσεις   “customer focus” με στόχο τον προσδιορισμό και τη  προτεραιοποίηση πλάνων δράσης για τη βελτίωση του συστήματος Complaint Management στις εταιρίες τους σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο.