04 Δεκ 2022

GEP GROUP

“Απολαμβάνω να επικοινωνώ & να εξυπηρετώ” στην GEP GROUP

Η GEP ιδρύθηκε το 2000 από ειδικούς επιστήμονες στην επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια και είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας Eργασίας (ΥΑΕ) στην Ελλάδα. Διαθέτοντας το πληρέστερο δίκτυο Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφάλειας, με εμπειρία και τεχνογνωσία από όλους τους παραγωγικούς κλάδους και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών Ελέγχων υψηλού επιπέδου, η GEP έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η Secret Key συνεργάστηκε με την GEP Group σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα παραμετροποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπροσώπους της εταιρίας σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας με τον πελάτη στις ενότητες της αποτελεσματικής επικοινωνίας, της εξυπηρέτησης πελατών και της διαχείρισης παραπόνων.

Με κατευθυντήρια γραμμή τη συμμετοχή, τη διαδραστικότητα και την πρακτική εξάσκηση τα στελέχη της ΓΕΠ συνειδητοποίησαν τη σημαντικότητα του ρόλου τους στην εξυπηρέτηση των πελατών και έμαθαν τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας και προσαρμογής σε πελάτες διαφορετικών γενεών και προσωπικοτήτων. Οι εκπρόσωποι των ομάδων συμφώνησαν σε κοινά πρότυπα επαγγελματισμού στην τηλεφωνική επικοινωνία και στη διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων, εξασκήθηκαν στη διαχείριση παραπόνων και έμαθαν πώς να ενισχύουν την επιρροή τους μέσα από λεκτικά και εξωλεκτικά στοιχεία σε κάθε κανάλι διεπαφής με τους πελάτες.  Παράλληλα ανέπτυξαν θετική ψυχολογία , αυτό-παρακίνηση και είχαν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν με πρακτικές εφαρμογές τις διδαχθείσες τεχνικές μέσα από role-plays και προσομοιώσεις παραμετροποιημένες στις καθημερινές προκλήσεις του ρόλου τους.

Γιώργος Λαμπρινός
CEO - GEP GROUP

“Η ομάδα της GEP είχε την ευκαιρία να διδαχθεί από την Έλενα, καλές πρακτικές για αποτελεσματική επικοινωνία με τους συνεργάτες και τους πελάτες της εταιρείας μας.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Τεχνικές Επικοινωνίας & Ποιοτικής Εξυπηρέτησης» δόθηκαν, μέσα από θεωρητικό και βιωματικό τρόπο, στην ομάδα μας, οι απαραίτητες κατευθύνσεις προκειμένου να αναζητούν τη διαρκή βελτίωση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και των προσωπικών τους δυνατοτήτων με στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργατών μας.

Θέλω να ευχαριστήσω την Secret Κey και την κ. Έλενα Μητσιμπόνα για το ολοκληρωμένο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για την άψογη συνεργασία!»