Η PORTER HENRY & CO. μέσα από την 65 ετή εμπειρία της έχει αναπτύξει περισσότερα από 30 εκπαιδευτικά προγράμματα που εξειδικευμένα καλύπτουν όλες τις διαστάσεις των Πωλήσεων (από τα Selling Skills & Account Management μέχρι το Sales Leadership και το Field Coaching) αλλά και της Εμπειρίας στην Εξυπηρέτηση Πελατών.


Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε :


  1. Σε συνεργασία με περισσότερους από 137 εμπορικούς οργανισμούς του Fortune 500/1000.


  1. Με την επιδότηση εξειδικευμένων προγραμμάτων από Εταιρίες-Χορηγούς, καθιστώντας δυνατή τη συνεχή έρευνα, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την επικύρωση των προγραμμάτων με τη συμμετοχή του πληθυσμού των πωλήσεων στη διαδικασία. Οι χορηγοί έλαβαν σημαντική επιστροφή στην επένδυση τους (ROI) μέσω της συμμετοχής τους.

Η ποιότητα του υλικού

FIND OUT MORE

Exclusive Regional Partners:

Greece, Balkans, Cyprus & Turkey.

Αρχική Σελίδαindex.html

PORTER HENRY

designed by turtle concepthttp://www.turtle.gr