Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ομάδας MANAGEABILITY είναι σχεδιασμένα για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των Δ/ντων Πωλήσεων και να συνεισφέρουν δραστικά στην αύξηση των πωλήσεων.

Επιπροσθέτως, ενισχύουν τις ικανότητες των Δ/ντες Πωλήσεων ως προς την ανάπτυξη αποτελεσματικής ομάδας πωλήσεων και ως προς την ελαχιστοποίηση του ποσοστού αποχωρήσεων.


Κάθε πρόγραμμα της σειράς MANAGEABILITY περιλαμβάνει:


 1. Ολοκληρωμένο Οδηγό για τον Εκπαιδευτή (Comprehensive Leader’s Guide)

 2. Βιβλίο Εργασιών για τους Συμμετέχοντες (Participant’s Workbook)

 3. Leadership & Coaching Profiles

 4. Coaching Activity Profile (CAP)

 5. Sales Leadership Profile (SLP)

 6. Sales Meeting Profile

 7. Οπτικοακουστικό Υλικό

 8. Pocket Cards ενίσχυσης εκπαιδευτικών μηνυμάτων

 9. Δυνατότητα για Train the Trainer εκμάθηση


Ακολουθούν ενδεικτικά προγράμματα της σειράς MANAGEABILITY :


 1. Field Coaching

 2. Ενασχόληση με δύο τύπους Field Coaching :

                - Strategic Field Coaching

                - Tactical Field Coaching

 1. Συμπλήρωση του CAP (Coaching Activity Profile) από τους Δ/ντες Πωλήσεων και τους Δ/ντες πριν την έναρξη της εκπαίδευσης – προκειμένου να αξιολογηθούν οι ικανότητες τους στο Field Coaching

 2. Επιμερισμός του χρόνου καθοδήγησης ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των πωλητών


 1. Ηγεσία στις Πωλήσεις (Sales Leadership)

 2. Διαχείριση Απόδοσης Πωλήσεων (Managing Sales Performance)

 3. Η Παρακίνηση στις συναντήσεις πωλήσεων (Motivational Sales Meetings)

 4. Αξιολόγηση & Επιλογή Στελεχών στις πωλήσεις (Recruiting & Selecting Stars)

 5. COUNSELING για βελτίωση της απόδοσης των πωλήσεων (Counseling for Improved Performance)

 6. Διαχείριση των στελεχών πωλήσεων που βρίσκονται σε στασιμότητα (Managing the Plateaued Sales Rep)

 7. Διαχείριση Χρόνου & Προτεραιοτήτων (Managing Priorities & Time)

 8. Ενισχύοντας τις Τεχνικές Παρουσίασης (Enhanced Presentation Skills)

 9. The Ultimate Sales Manager Simulation

Εκπαίδευση Στελεχών

FIND OUT MORE

Exclusive Regional Partners:

Greece, Balkans, Cyprus & Turkey.

MANAGEABILITY II :

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ManageAbility II

Αρχική Σελίδαindex.html

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

designed by turtle concepthttp://www.turtle.gr