Η ομάδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων ACCOUNTABILITY περιλαμβάνει σημαντικές στρατηγικές που αποσκοπούν στη διείσδυση λογαριασμών υψηλού δυναμικού ( high-potential accounts).


Κάθε στρατηγικό πρόγραμμα αποτελεί ένα σύστημα από μόνο του και περιλαμβάνει Pre-Workshop Assignment, διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήριο, εργαλεία για χρήση στην αγορά, καθώς και Οδηγό για τον Manager της ομάδας (Manager’s Guide) προκειμένου να παρακολουθεί την απόδοση των πωλητών στην αγορά. Ενδεικτικά προγράμματα της σειράς ACCOUNTABILITY είναι τα ακόλουθα:


  1. Ανάπτυξη Στρατηγικών Πελατών (Strategic Business Development)

  2. Διαπραγμάτευση Προστιθέμενης Αξίας (Value-Added Negotiating)

  3. Στρατηγική Πώληση σε Διαφορετικά επίπεδα (Strategic Multi-Level Selling)

  4. Πουλώντας ως Ομάδα (Team Selling)

  5. Συμβουλευτική Πώληση (Consultative Selling)

  6. Πουλώντας με οδηγό την Αξία (Value-Driven Selling)


Οι συμμετέχοντες μυούνται στη στρατηγική διαδικασία, ενεργοποιώντας τακτικές και

ικανότητες μέσα από τη συμμετοχή τους, την πρακτική εξάσκηση και την εφαρμογή

στην αγορά.

Εκπαίδευση Στελεχών

FIND OUT MORE

Exclusive Regional Partners:

Greece, Balkans, Cyprus & Turkey.

ACCOUNTABILITY

Αρχική Σελίδαindex.html

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

designed by turtle concepthttp://www.turtle.gr