Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Curriculum) της Porter Henry & Co. περιλαμβάνει

ομάδες σεμιναρίων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί βάσει κριτηρίων εξειδίκευσης και

επιπέδου ιεραρχίας των συμμετεχόντων.


Οι ομάδες προγραμμάτων είναι οι κάτωθι:

Εκπαίδευση Στελεχών

FIND OUT MORE

Exclusive Regional Partners:

Greece, Balkans, Cyprus & Turkey.

Αρχική Σελίδαindex.html
OurServices_Training_SALESABILITY_II_1.html
OurServices_Training_ACCOUNTABILITY.html
OurServices_Training_SERVICEABILITY.html

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

designed by turtle concepthttp://www.turtle.gr