Η Secret Key προτεινεί στους οργανισμούς που επιθυμούν να δημιουργήσουν κουλτούρα πωλήσεων και ποιοτικής εξυπηρέτησης- σε όλα τα τμήματα και επίπεδα ιεραρχίας ενδοεταιρικά - την ίδρυση «Εταιρικής Ακαδημίας Πωλήσεων & Άριστης Εξυπηρέτησης».


Με αυτόν τον τρόπο οι οργανισμοί εξασφαλίζουν τη δυναμική συστράτευση όλων προς την επίτευξη των εταιρικών στόχων, φροντίζοντας να παρέχεται σε κάθε τμήμα και επίπεδο ιεραρχίας εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες τους.


Μέσα από το υλικό και τη μεθοδολογία της Porter Henry επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός συμμετοχής και δέσμευσης των στελεχών στις Ακαδημίες Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης μέσα από:


  1. Τη σφαιρική διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών και τα 360 Degree Feedback Sales Assessment Tools


  1. Τις διαδοχικές και αμοιβαίως συμπληρωματικές εκπαιδευτικές ενότητες


  1. Τη δομημένη αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής της γνώσης


Για περισσότερες πληροφορίες και συστάσεις ως προς τη Δημιουργία Ακαδημίας Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας:

info@secretkey.gr

Tel.: +30 210 6096921

Εταιρική Ακαδημία Πωλήσεων & Άριστης Εξυπηρέτησης

FIND OUT MORE

Exclusive Regional Partners:

Greece, Balkans, Cyprus & Turkey.

Αρχική Σελίδαindex.html

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

designed by turtle concepthttp://www.turtle.gr