Το προϊοντικό δυναμικό της PORTER HENRY & CO περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ομάδα διαγνωστικών εργαλείων MEASUREABILITY. Το καθένα απ’αυτά παρέχει αντικειμενικό και ολοκληρωμένο 360° feedback καλύπτοντας όλους τους συντελεστές που επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων πωλήσεων και εξυπηρέτησης: Διοίκηση Πωλήσεων (Sales Management), Κεντρική Διοίκηση (Corporate Management), πωλητές και πελάτες.

Μέτρηση / Αξιολόγηση

FIND OUT MORE

Exclusive Regional Partners:

Greece, Balkans, Cyprus & Turkey.

Αυτό το εργαλείο αξιολογεί διαπροσωπικές δεξιότητες των Δ/ντων Πωλήσεων. Συγκεκριμένα είναι ένα εργαλείο τριών διαστάσεων όπου ο Δ/ντης Πωλήσεων, ο Προϊστάμενος του και οι υφιστάμενοι του ανεξάρτητα και εμπιστευτικά αξιολογούν την απόδοση του Δ/ντη Πωλήσεων σε 120 δεξιότητες. Κάθε μια απ’αυτές τις δεξιότητες αξιολογείται σε σχέση με τη συχνότητα που εκφράζεται στην καθημερινότητα του στελέχους.

Το SLP λειτουργεί ως μια αξιολόγηση τριών διαστάσεων για τους Δ/ντες Πωλήσεων της πρώτης γραμμής. Επικεντρώνεται σε ηγετικές διαστάσεις και καλύπτει 40 ικανότητες τεσσάρων κατηγοριών (10 σε κάθε κατηγορία): ΟΡΑΜΑ / ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / ΕΠΙΡΡΟΗ.

Το SCAN 2 εστιάζει στον πωλητή. Αξιολογεί 80 διαφορετικές περιοχές ικανοτήτων καλύπτοντας το πεδίο των σχέσεων με τους πελάτες, τις δεξιότητες πώλησης, το follow-up κλπ. Το SCAN 2 είναι επίσης μια αξιολόγηση τριών διαστάσεων. Συνεισφέρουν με πληροφορίες ο πωλητής, ο Δ/ντης Πωλήσεων και πέντε πελάτες επιλεγμένοι από τη Διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν εμπιστευτική αξιολόγηση.

Το START είναι εργαλείο διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών για τους Δ/ντες Πωλήσεων και μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να απαιτεί πολύ χρόνο από την καθημερινότητα των στελεχών. Επιλέγεται αρχικά ένα δείγμα του πληθυσμού εκπαίδευσης (σε ποσοστιαία βάση). Οι συγκεκριμένοι Δ/ντες συμπληρώνουν ανώνυμα και εμπιστευτικά το ερωτηματολόγιο. Κάθε Δ/ντης Πωλήσεων ιεραρχεί 100 ικανότητες που ανήκουν σε 10 κατηγορίες σύμφωνα με την ανάγκη του για εκπαίδευση. Παράλληλα οι ικανότητες αξιολογούνται και σε σχέση με τη σημαντικότητα τους στην απόδοση της συγκεκριμένης εργασίας του καθενός. Τα αποτελέσματα αναλύονται και επιδίδεται στη Διοίκηση ένα συγκεντρωτικό report που καταδεικνύει τις δυνατές περιοχές της ομάδας, τις ανάγκες βελτίωσης αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις για εκπαίδευση.

Το QUALITY είναι μια έρευνα πελατών που αξιολογεί τη συνολική ποιότητα του Οργανισμού. Παρέχει ανατροφοδότηση ως προς το πώς αντιλαμβάνονται οι πελάτες την απόδοση του οργανισμού στην εξυπηρέτηση, τα παραδοτέα, την ποιότητα των προϊόντων, την ανταπόκριση και τη στάση γενικότερα των πωλητών. Τα σχόλια των πελατών παρουσιάζονται σε ένα report μαζί με προτάσεις βελτίωσης.

Το εργαλείο CAP έχει σχεδιαστεί για να μετρά την αποτελεσματικότητα του Field Coaching για τους managers πρώτης γραμμής. Είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο δύο διαστάσεων, το οποίο παρέχει ανατροφοδότηση από τους πωλητές για τους Δ/ντες Πωλήσεων καθώς και το πώς εκλαμβάνει κάθε Δ/ντής τον εαυτό του (αυτοαξιολόγηση). Το CAP παρέχει εις βάθος αξιολόγηση 30 συμπεριφορών καθοδήγησης (coaching).

To PULSE είναι μια έρευνα στάσεων (attitude survey) του τμήματος Πωλήσεων αλλά και άλλων σχετικών ομάδων, π.χ. της Εξυπηρέτησης Πελατών, της Δ/νσης Πωλήσεων κλπ. Καλύπτει μια ευρεία περιοχή ερωτήσεων σχετικών με την ανταμοιβή, το ηθικό, την αντίληψη των πωλητών για τον οργανισμό, τα νέα προϊόντα την ποιότητα της Διοίκησης. Το PULSE παρέχει αντικειμενική ανατροφοδότηση στην ανώτατη Διοίκηση ώστε να προχωρήσει σε αλλαγές ή αναβαθμίσεις, να κρατά τη δύναμη των πωλήσεων συντονισμένη και παρακινημένη αλλά και να επιτυγχάνει στρατηγικές κινήσεις στην αγορά.

SCAN 1

SLP (Sales Leadership Profile)

SCAN 2

START

QUALITY

CAP (Coaching Activity Profile)

PULSE

Αρχική Σελίδαindex.html

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

designed by turtle concepthttp://www.turtle.gr