Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για να εντοπίζουμε ευκαιρίες που δίνουν υψηλή απόδοση στην επένδυση τους και στη συνέχεια τους καθοδηγούμε κατάλληλα ώστε να αυξήσουν τα επίπεδα παραγωγικότητας των δυνάμεων τους. Συχνά μας αναθέτουν: την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών (need analysis), την ανάπτυξη των διαδικασιών πώλησης & εξυπηρέτησης (sales & service process development), εκπαιδευτικά προγράμματα και συστήματα παρακίνησης (training programs & reinforcement systems), συστήματα διοίκησης για περιοχές πωλήσεων (territory-management systems), ανάπτυξη προτύπων απόδοσης στην εξυπηρέτηση (standards of service performance), τον έλεγχο/αξιολόγηση των τμημάτων πωλήσεων & εξυπηρέτησης (salesforce & service audits).

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

FIND OUT MORE

Exclusive Regional Partners:

Greece, Balkans, Cyprus & Turkey.

Αρχική Σελίδαindex.html

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

designed by turtle concepthttp://www.turtle.gr