Παραθέτουμε τα οφέλη ενός custom-designed εκπαιδευτικού προγράμματος της Porter Henry.

Custom Design Προσέγγιση

FIND OUT MORE

Exclusive Regional Partners:

Greece, Balkans, Cyprus & Turkey.

Οφέλη των custom-designed εκπαιδευτικών προγραμμάτων

‘Eνα custom-designed πρόγραμμα προϋποθέτει σε κάποιες περιπτώσεις κατά την έναρξη του υψηλότερη επένδυση από ένα “off-the shelf” εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το μακροπρόθεσμο, όμως ,κόστος είναι πάντοτε χαμηλότερο. Από τη στιγμή που αποκτάτε ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με την Porter Henry, όσο περισότερο το εφαρμόζετε τόσο γρηγορότερα επιτυγχάνετε την απόσβεση της επένδυσης.

Τόσο οι στόχοι όσο η διαχείριση και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης καλύπτουν 100% τις ανάγκες σας. Τα προγράμματα της Porter Henry επικεντρώνονται σε αληθινά παραδείγματα που βιώνουν οι συμμετέχοντες. Βασίζονται στη συγκεκριμένη αγορά, στα προϊόντα, στους πελάτες και στην ορολογία του κλάδου.

Το παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό εξαρτάται από τους στόχους του οργανισμού-πελάτη, τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, το περιεχόμενο αλλά και τους χρονικούς περιορισμούς. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι τη μορφή και τα μέσα επικοινωνίας της εκπαίδευσης ή να βασιστούν απλά στις συμβουλές μας. Ενδεικτικά εργαλεία εκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα: workshops, οδηγοί προσωπικής μελέτης (self-study guides), οδηγοί του εκπαιδευτή (leader’s guide), εκπαιδευτικό εγχειρίδιο (manual), cassette-workbook, video, computer-based training ή CD-ROM.

Στα custom-designed προγράμματα έντονη προστιθέμενη αξία έρχεται από την καινοτομία των Συμβούλων μας που μεταφέρουν γνώση και εμπειρίας από άλλους κλάδους της αγοράς αλλά και από την ικανότητα τους να διασφαλίζουν την άριστη υλοποίηση των προγραμμάτων.

Είμαστε περήφανοι στην Porter Henry που για περισσότερα από 60 χρόνια βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Ελαχιστοποίηση του κόστους (Cost Effectiveness)

Συνάφεια (Relevance)

Μορφή (Format)

Προστιθέμενη Αξία (Value-added)

Αποτελέσματα (Results)

Αρχική Σελίδαindex.html

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

designed by turtle concepthttp://www.turtle.gr