Κοινό στοιχείο στην ενασχόληση μας με κάθε πελάτη αποτελεί η custom–made προσέγγιση στο σχεδιασμό του έργου.

Οι ανάγκες, τα προβλήματα ή οι ευκαιρίες είναι διαφορετικά και συχνά μοναδικά για τον κάθε πελάτη. Συνεπώς- μια ειδικά σχεδιασμένη λύση- μια λύση που καλύπτει τόσο τις ιδιαίτερες ανάγκες όσο και τους περιορισμούς του κάθε προϋπολογισμού, παρέχει ένα ξεχωριστό πλάνο εργασίας, ικανό να οδηγήσει στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα


Τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα (Custom-designed) της Porter Henry & Company - για τους πωλητές, τα στελέχη εξυπηρέτησης και τους Δ/ντες Πωλήσεων - παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Καταφέρνουν να συνδυάσουν την εξειδίκευση της Porter Henry με τους ιδιαίτερους στόχους του οργανισμού-πελάτη. Τα custom-designed προγράμματα είναι απόλυτα εναρμονισμένα τόσο με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των πελατών όσο και με το περιβάλλον πωλήσεων. Συγκεκριμένα κάθε στοιχείο του εκπαιδευτικού προγράμματος σταθμίζεται στις ιδιαιτερότητες του πελάτη.

Custom Design Προσέγγιση

FIND OUT MORE

Exclusive Regional Partners:

Greece, Balkans, Cyprus & Turkey.

Χαρακτηριστικά της Custom-Designed προσέγγισης

Αρχική Σελίδαindex.html

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

designed by turtle concepthttp://www.turtle.gr